Sa., 24/02
 • 08:30 ● 75 Min
  Yoga All Levels
  Knut Rakus (DE,EN)
  1040 Gruppenraum
 • 10:00 ● 480 Min
  Feelgood YTT Modul 2: Die Kunst des Unterrichtens - Effektives Sequencing und Didaktik
  Knut Rakus (DE,EN)
  1040 Gruppenraum
 • 10:00 ● 480 Min
  Feelgood Advanced Yoga Teacher Training 300 Stunden (Anzahlung alle Module)
  Julie & Knut Rakus (DE,EN)
  1040 Gruppenraum
 • 10:00 ● 480 Min
  Feelgood YTT Modul 2: Die Kunst des Unterrichtens - Effektives Sequencing und Didaktik
  Knut Rakus (DE,EN)
  1040 Gruppenraum
 • 14:30 ● 120 Min
  Frauenkreis
  Natascha Halasz (DE,EN)
  1070 Gruppenraum 55 m2
 • 18:30 ● 75 Min
  Vinyasa Flow Yoga (All Levels)
  Lea Möseler (DE, EN)
  1040 Gruppenraum